This printed article is located at http://uac-th.listedcompany.com/webcast.html

ภาพวีดีโอบริษัท


กมธ.พลังงานฯ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงไฟฟ้า UAC ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แห่งแรกในภาคเหนือ

วันที่ : 27 สิงหาคม 2560
เวลา : 3:56 นาที


กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO
 

สัมมนา "เคาะขวา คว้าหุ้น เชียงใหม่"

วันที่ : 04 มิถุนายน 2554
เวลา : 42:12 นาที


กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO
 

รายการ "ประเด็นเด็ด"

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2554
เวลา : 14:23 นาที


กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO
 

รายการ "หาเรื่องคุย"

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2554
เวลา : 14:09 นาที


กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO
 

Trading Day 2010

วันที่ : 11 ตุลาคม 2553
เวลา : 29:25 นาที


กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO
 

Money Channel : หุ้นโค้งสุดท้าย

วันที่ : 09 กันยายน 2553
เวลา : 6:11 นาที


กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO
 

ASTV : เถ้าแก่ทันหุ้น

วันที่ : 09 กันยายน 2553
เวลา : 2:24 นาที


กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO
 

UAC Video Corporate

วันที่ : 08 กันยายน 2553
เวลา : 6:48 นาที


กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ : 04 เมษายน 2561
เวลา : 01:14:27 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันที่ : 20 เมษายน 2560
เวลา : 01:44:56 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันที่ : 21 เมษายน 2559
เวลา : 01:45:57 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่ : 09 เมษายน 2558
เวลา : 01:09:49 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

วันที่ : 04 เมษายน 2557
เวลา : 01:21:47 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันที่ : 05 เมษายน 2556
เวลา : 02:01:58 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วันที่ : 30 เมษายน 2555
เวลา : 01:08:50 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วันที่ : 29 เมษายน 2554
เวลา : 01:35:06 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

วันที่ : 12 มีนาคม 2558
เวลา : 01:04:03 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

วันที่ : 02 สิงหาคม 2556
เวลา : 46:52 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555

วันที่ : 19 ตุลาคม 2555
เวลา : 01:51:43 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

วันที่ : 27 มิถุนายน 2555
เวลา : 02:10:12 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554

วันที่ : 14 กันยายน 2554
เวลา : 33:33 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2561

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2561
เวลา : 59:26 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2560

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560
เวลา : 31:51 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2560

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2560
เวลา : 44:25 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559

วันที่ : 14 กันยายน 2559
เวลา : 54:58 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559

วันที่ : 15 มิถุนายน 2559
เวลา : 48:04 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2558

วันที่ : 02 ธันวาคม 2558
เวลา : 53:39 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2558

วันที่ : 02 กันยายน 2558
เวลา : 43:58 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2558

วันที่ : 10 มิถุนายน 2558
เวลา : 39:19 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2557

วันที่ : 03 กันยายน 2557
เวลา : 54:12 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2557

วันที่ : 04 มิถุนายน 2557
เวลา : 01:10:10 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2556

วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2556
เวลา : 01:18:45 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2556

วันที่ : 11 กันยายน 2556
เวลา : 01:15:07 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2556

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2556
เวลา : 58:42 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2555

วันที่ : 20 มีนาคม 2556
เวลา : 01:24:53 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2555

วันที่ : 06 ธันวาคม 2555
เวลา : 01:22:02 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2555

วันที่ : 06 กันยายน 2555
เวลา : 59:12 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2555

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2555
เวลา : 50:16 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2554

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2555
เวลา : 50:52 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2554

วันที่ : 01 ธันวาคม 2554
เวลา : 01:28:50 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2554

วันที่ : 15 สิงหาคม 2554
เวลา : 01:24:34 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO

 
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2553

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2553
เวลา : 57:20 นาที

กดที่นี่เพื่อชมภาพ VDO